Planmeca PlanScan®
精准口内椅旁CAD/CAM扫描仪 

普兰梅卡 Planmeca PlanScan 牙科口内扫描仪

Planmeca PlanScan® 是一款可靠的数字化 3D 印模口内扫描仪。这款扫描仪可直接连接在普兰梅卡数字化口腔综合治疗台或笔记本电脑上进行使用。普兰梅卡 Planmeca PlanScan 可为用户提供一体化的顺畅治疗体验。


整套椅旁即刻修复

普兰梅卡 Planmeca PlanScan 口内扫描仪是 Planmeca FIT 椅旁 CAD/CAM 解决方案的一部分,涵盖所有工作流程步骤,从扫描到设计与研磨。

 

更多相关介绍

普兰梅卡 Planmeca FIT PlanScan 整套椅旁修复解决方案

联系代理商